Waarom ventileren

Een gezond binnenklimaat in een woning is nodig voor de gezondheid en het wooncomfort. Binnenshuis wordt vandaag nog veel ongezonde lucht ingeademd, en dat gedurende lange periodes. Mensen brengen immers 60 tot 95 procent van hun tijd binnenshuis door, en als je dan weet dat ze ongeveer 22 000 keer per dag ademen… Toch wonen nog zes op tien mensen in een huis dat niet geventileerd is. Daardoor is de binnenlucht tweemaal zo vuil is als de buitenlucht. Bovendien bespaar je door ventilatie op de energie die nodig is om te verwarmen. Een vochtige ruimte verwarmen, vraagt meer energie dan een droge.

Aanvoer van zuurstof

Als mensen ademen, gebruiken ze zuurstof en geven ze koolstofdioxide en waterdamp af. Is er in een woning te weinig zuurstoftoevoer, dan wordt de lucht muf en voelen mensen zich niet lekker. Voldoende zuurstof is ook noodzakelijk voor de goede werking van verbrandingstoestellen zoals geisers of aardgaskachels, om CO-vergiftiging door die toestellen te vermijden.

Afvoer van woonvocht

Door koken, wassen, douchen, strijken, ademen enz. produceert elk gezin tien tot twintig liter woonvocht per dag! Het vocht kan ook van buiten komen door regendoorslag of opstijgend grondwater. Al die vochtige lucht moet naar buiten, anders krijg je last van condensatie en schimmelvorming op het behang of zelfs op meubelen. Je zult de schimmelplekken het eerst zien op plaatsen die slecht geïsoleerd zijn, zoals op koudebruggen.

Afvoer van hinderlijke en schadelijke stoffen

Door goed te ventileren, zorg je ervoor dat schadelijke stoffen uit bouwmaterialen, onderhoudsproducten, tabaksrook enz. naar buiten kunnen. Ventileren vermindert ook de kans op geurtjes en allergieën.

Soorten Ventilatiesystemen

Het is belangerijk om ventilatieverliezen goed te kunnen beheersen en tevens te zorgen voor voldoende verse lucht. Daarom is veel aandacht nodig voor de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil (het voorkomen van onbewuste ventilatie via naden en kieren), warmteterugwinning en de keuze van het ventilatiesysteem en ventilatieregelingen.

Systeem A: Natuurlijke Ventilatie

Natuurlijke ventilatie. Dit ventilatiesysteem betrekt zowel de toevoer als de afvoer van ventilatielucht via ramen, ventilatieroosters en kanalen. Voordelen zijn geruisloze werking en er is geen elektrische hulpenergie nodig. De belangrijkste nadelen zijn dat voldoende ventilatie niet altijd gegarandeerd is en er is kans op tocht bij de gevels.

 

Systeem B: Mechanische Toevoerventilatie

Mechanische toevoer van lucht, natuurlijke afvoer (via roosters) van lucht. Wordt weinig gebruikt en is af te raden. Afvoer van verontreinigde lucht is het belangrijkste.

 

Systeem C: Mechanische Afvoerventilatie

Mechanische afvoer van de verontreinigde lucht en natuurlijke toevoer van verse lucht via ventilatieroosters.

 

Systeem D:  Mechanische Toe- en Afvoerventilatie

Mechanische toevoer en afvoer, ook balansventilatie genoemd. Beste, maar ook duurste systeem. Wordt steeds vaker uitgerust met een warmterecuperatiesysteem dat het warmteverlies dat normaal gebeurt door de afvoer van lucht (systeem A of B) of door de aanvoer van niet-verwarmde lucht nagenoeg volledig opvangt. Dit levert een fikse energiebesparing op (tijdens het stookseizoen). Balansventilatiesystemen kunnen ge