Pur injectie

Het injecteren gebeurt door middel van polyurethaan, Rofaplast PUR Injectiehars. Rofaplast PUR Injectiehars-art.0946 is een oplosmiddelvrije, ééncomponenten polyurethaan-prepolymeer voor het afdichten van natte scheuren en poreuze, vochtige plaatsen in beton en metselwerk, alsook voor het injecteren van injectieslangen m.n. voor Predimax Injectieslangen.

Na reactie met water ontstaat een duromeer kunststof (polyurethaanschuim). Door zijn lage viscositeit heeft deze hars een enorm goed penetratievermogen. Door een vertraagde uithardingstijd vloeit het materiaal lang in de op te vullen ruimte en bezit daardoor een waterverdringende werking.

Rofaplast PUR Injectiehars gaat door inwerking met vochtigheid uit de omgeving een reactie vormen, waardoor door de uitharding een langtijdige werkzame afdichting ontstaat.

Men gaat als volgt te werk.
De boorgaten voor de nippels dienen langs het scheurverloop, om een halve bouwdeeldikte verzet, in een hoek van 45° in een afstand van een halve bouwdeel-dikte naar het scheurmidden geboord te worden. De boorgatendiepte bedraagt minstens 70 % van de bouwdeeldikte. Boorgatendiameter volgens de nippels.

De Injectienippels aanbrengen in de boorgaten en vastzetten. De af te dichten scheuren, voegen of ruimten dienen licht vochtig te zijn. Eventueel eerst water injecteren. Voor de applicatie dient het product in de verpakking goed geroerd te worden. Het injecteren kan gebeuren door middel van een hogedruk plunjer injectiepomp (Injectiepomp 1000-art.4036) dewelke het injectiehars in de ondergrond perst. Gedurende het injecteren van 1 nippel de overige nippels open zetten zodanig dat controle mogelijk is. Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond. Na enkele dagen controleren op de dichtheid en zonodig na-injecteren. Op deze manier heeft men een elastische afdichting bekomen.